ระบบยืนยันรายชื่อบัณฑิต และ มหาบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวณบัณฑิตทั้งหมด
3,888 คน
ยืนยันการเข้ารับมาแล้ว
ประจำวันที่ 19 ก.ค.67 เวลา 10.00 น.
2,826 คน
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
จำนวนบัณฑิต รายงานข้อมูลโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันที่ 20 มิ.ย. 67 เวลา 18.00 น.
Cinque Terre
Cinque Terre